Felsefemiz

Günümüzün yapılarında amaç, verimlilik, maliyet ve elbette ki estetik konularını ön plana çıkaran tasarımlar yapabilmek genel kriterlerimizi oluşturuyor.

Geçmişe duyulan özlemi tekrar canlandırmak için mahalle deneyimini günümüze, gerçekleştirdiğimiz yapılara taşıyarak, sosyal etkileşimi artırmayı planlıyoruz.


Kaliteli bir yaşamın temelinde tasarımın ilk unsur olduğunu düşünüyoruz. Müşterilerimiz ile birlikte zarif, verimli ve değer katılmış mimari çözümler sunmayı görev bilmekteyiz. İşlevsellik, teknoloji, doğal çevre ve düşünerek hazırlanmış tasarım çözümleri için insan etkileşimini ve entegrasyonunu kanıtlayan tasarım yaklaşımını kullanmaktayız.

VIVA olarak
büyük resime bakarak tasarımın ötesinde, ticari gerçekliğide yetenek ile birleştirerek mimari çözümler yapmaktayız. Uluslararası deneyim ve başarı ile tamamlanmış projelerin tecrübeleri konut, kent planlama ve daha bir çok sektörel alanda geniş bir yelpaze ile çalışmak dinamiklerimiz açısından oldukça önemlidir.

Yenilikçi ve geleneksel tasarım kriterlerini birlikte kullanmaktayız. Amacımız uygulama kolaylığı, açıklık ve zerafet duygusunu ortaya koyan binalar tasarlamaktır.

Bizim temel yetkinliğimiz, özellikle zor projelerde etkin mimari çözümler yaratmaktır.